Đá quý Video

Video Gemology Miễn phí

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số video vui nhộn và thú vị về nhiều loại đá quý và khoáng chất. Chúng tôi sẽ thêm vào danh sách video này mỗi tháng, vì vậy chúng tôi mời bạn quay lại thường xuyên để xem video mới nhất về thế giới tuyệt vời của đá quý và khoáng chất, tất cả đều miễn phí từ YourGemologist.

Nhận dạng đá quý bằng từ tính

Câu chuyện về xăng trong thạch anh

Garnet Đồi Kiến

Câu chuyện về đồng

Câu chuyện về Bismuth

Video phiến đá quý Seraphinite

Câu chuyện về Oregon Sunstone

So sánh kính lưỡng tính của Oregon Sunstone và Andesine Tây Tạng được xử lý

Xác minh bởi Monster Insights