Trang của giáo viên

Phá dỡ lớp học cho giáo viên và học sinh

Ở đây bạn sẽ tìm thấy một số cuộc biểu tình thú vị và rất tuyệt vời mà cả giáo viên và học sinh đều sẽ thích thú. Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về trải nghiệm học tập trong lớp học.

  • Canxit và đường cao tốc bị chia cắt
  • Canxit và con trỏ laser
  • Trồng tinh thể halit trong lớp học
  • Ulexite đá truyền hình
  • Từ tính tự nhiên… Thay đổi một chiếc la bàn & Con tàu chạy bằng điện từ tính
  • Fluorit… đá đánh răng
  • Phóng xạ tự nhiên
  • Gỗ hóa đá (như bạn chưa từng thấy)
  • Bãi biển cát để chip máy tính
  • Làm thế nào để Rocks hình thành