Nghiên cứu về đá quý

Thông tin liên quan đến nghiên cứu đá quý

Các phần sau chứa thông tin liên quan đến nghiên cứu đá quý và được cung cấp miễn phí từ YourGemologist.com. Bạn có thể tải xuống bất kỳ thông tin nào trong số này để phục vụ cho việc nghiên cứu cá nhân của bạn. Vui lòng xem thông tin bản quyền bên dưới để biết thêm chi tiết.

Trình diễn và Tổng quan

Làm đá quý trong nhà bếp

Petrified Gỗ

Kiểm soát tốc độ ánh sáng

Bãi biển cát để chip máy tính

Chứng minh tính lưỡng chiết w / Canxit

Từ tính tự nhiên

Phóng xạ tự nhiên

Calcite và Trình diễn Laser

Phát triển Halite trong lớp học

Nghiên cứu về viên ngọc quang phổ