Nghiên cứu thiết bị đá quý

Nghiên cứu các công cụ và thiết bị đá quý

Các công cụ và thiết bị đá quý rất quan trọng đối với các nhà đá quý ở mọi cấp độ. Các phần sau chứa thông tin liên quan đến việc nghiên cứu thiết bị đá quý. Bạn có thể tải xuống bất kỳ thông tin nào trong số này để phục vụ cho việc nghiên cứu cá nhân của bạn. Vui lòng xem thông tin bản quyền bên dưới để biết thêm chi tiết.

Tổng quan về Thiết bị Đá quý

Nghiên cứu về Bộ lọc Chelsea

Nghiên cứu về kính lưỡng tính

Nghiên cứu về Loupe của những người thợ kim hoàn

Nghiên cứu về kính Polariscope

Nghiên cứu về khúc xạ kế 

Nghiên cứu về kính quang phổ 

Nghiên cứu về tế bào ngâm