Đá quý

Làm thế nào để bạn xác định các loại đá quý? Tại đây chúng tôi cung cấp thông tin và tài liệu tham khảo miễn phí về cách xác định các loại đá quý. Phần Đá quý được tài trợ bởi Trường Đá quý Quốc tế, và sẽ được trình bày theo ba giai đoạn cho hầu hết các loại đá quý. Đầu tiên để Thông Tin Người Tiêu Dùng giải đáp một số câu hỏi thường gặp về các loại đá quý. Sau đó là Thông tin chung cho bất kỳ ai muốn biết thêm thông tin kỹ thuật về đá quý. Và sau đó Thông tin về Đá quý cho các nhà đá quý học có sẵn thông qua Trường Đá quý Quốc tế.