Jaden jäljitelmä


Jäljitelmä: Käsitelty kvartsijäljitelmä

Tarvittavat tunnistustyökalut: Suurennos

Kuinka tunnistaa:

Ensisijainen testi: Kvartsin huokoisuushalkeamat täyttävän väriaineen suurentamisen tulisi olla diagnostista. Värivyöhykemuodostelma eroaa luonnollisesta jadeiitista ja sen pitäisi olla melko helppo tunnistaa.

Toissijaiset testit: Taitekerroin tulisi mahdollisuuksien mukaan olla vahvistustesti. Kuitenkin monien kaiverrusten ja helmien taitekertoimen saaminen valmiiksi voi olla vaikeaa.

Lisätesti on spektroskooppi, jossa on tämä värjätty kvartsijäljitelmä, joka antaa täysin poikkeavan lukeman luonnolliselle vihreälle jadeiitille. Kuitenkin vain hyvin koulutetun ja kokeneen gemologin tulisi luottaa vain tähän vahvistustestiin.